@article{35,
   author    = "Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de
           Sociologia",
   title    = "<a
           href="/search?f=title&p=Papers%20revista%20de%20sociologia&sc=1&ln=ca">Papers
           : revista de sociologia</a>",
   year     = "1973",
   note     = "Papers és una publicació fundada pel Departament de
           Sociologia de la Universitat Autònoma de Barcelona l'any
           1972; és la degana de les revistes catalanes de sociologia
           i una de les primeres a tot Espanya. És una revista
           especialitzada en temes sociològics, oberta al'ampli
           ventall de problemes que d'altres ciències socials
           analitzen i investiguen, des de la seva perspectiva. A les
           seves pàgines hi tenen cabuda els temes més representatius
           de les ciències socials a Espanya i al món occidental, en
           general. Així, s'hi han publicat els debats teòrics i
           metodològics d'actualitat en les diferents ciències
           socials, la investigació més recent sobre temes d'interès
           prioritari en les ciències socials; i també hi trobem el
           seguiment analític de l'evolució de l'estructura social
           espanyola, al doble nivell de l'Estat i de les autonomies.",
}