@article{35912,
   author    = "Carrasquer, Pilar, 1957- (Universitat Autònoma de
           Barcelona. Departament de Sociologia) and Lama Aymà,
           Alejandra de (Universitat Autònoma de Barcelona.
           Departament de Dret Privat) and Gibert, Francesc
           (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de
           Sociologia) and Orgaz Guerrero, Neus (Universitat Autònoma
           de Barcelona. Departament d'Economia de l'Empresa) and
           Parella Rubio, Sònia (Universitat Autònoma de Barcelona.
           Departament de Sociologia) and Reynal Querol, Núria
           (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Dret
           Privat) and Solà Monells, Xavier (Universitat Autònoma de
           Barcelona. Departament de Dret Públic i de Ciències
           Historicojurídiques)",
   title    = "<a
           href="/search?f=title&p=Aprenentatge%20Cooperatiu%20en%20Ci%C3%A8ncies%20Socials%20%28ACECS%29%20%28GI-IDES%29&sc=1&ln=ca">Aprenentatge
           Cooperatiu en Ciències Socials (ACECS) (GI-IDES)</a>",
   year     = "2006",
}