@article{36133,
   author    = "Blanch Gelabert, Sílvia and Fuentes Agustí, Marta
           (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de
           Psicologia Bàsica, Evolutiva i de l’Educació)",
   title    = "<a
           href="/search?f=title&p=Carpetes%20d%E2%80%99aprenentatge%20a%20l%E2%80%99educaci%C3%B3%20superior%20una%20oportunitat%20per%20repensar%20la%20doc%C3%A8ncia&sc=1&ln=ca">Carpetes
           d’aprenentatge a l’educació superior : una oportunitat
           per repensar la docència</a>",
   year     = "2008",
}