000036482 001 __ 36482
000036482 005 __20160415101039.0
000036482 024 8_ $9 scholar $9 driver $9 artpubuab $a oai:ddd.uab.cat:36482
000036482 041 __ $a eng
000036482 100 __ $a Batllori, Montse
000036482 245 __ $a The Syntactic Information in the 'Diccionario Crítico Etimológico Castellano e Hispánico' by J. Corominas and J.A. Pascual as Expressed in the Database 'Syntax.Dbf'
000036482 242 01 $a La informació sintàctica en el 'Diccionario Critico Etimológico Castellano e Hispánico' de J. Corominas i J. A. Pascual a la base de dades 'Syntax.dbf'
000036482 520 3_ $a This paper focuses on the structure of a syntactic relational database which includes all the syntactic information contained in the Diccionario Critico Etimológico Castellano e Hispánico, by J . Corominas and J. A. Pascual. Owing to the fact that the dictionary was written in a way which escapes uniformity, it has been necessary to establish a series of fields in order to compile and accommodate the different kinds of knowledge related to the syntactic history of the lexical items. These fields are organized in five groups according to the subject of study: information related to the lemmata; grammatical aspects; syntactic information; other related knowledge; and relevant observations and comments provided by the researchers. Besides reproducing the data given in the dictionary, this type of database comprises severa1 interpretative fields. Therefore, Syntax.dbf constitutes a basic tool for any researcher working on Spanish diachronic syntax.
000036482 520 3_ $a L'objectiu d'aquest article és presentar l'estructura de la base de dades relacional que inclou tota la informació sintictica continguda en el Diccionario Critico Etimológico Castellano e Hispánico de J. Corominas i J. A. Pascual. Tot i que aquest diccionari conté un ampli ventall d'informacions històriques de cadascun dels temes, aquestes no es mostren de forma estructurada, per la qual cosa ha estat necessari estudiar i classificar tots aquells elements relacionats amb aspectes sintàctics. És a partir d'aquest estudi previ que s'han elaborat els diferents camps de la base de dades, els quals s'agrupen en cinc blocs temàtics: informació lemàtica; gramatical; sintàctica; altres aspectes relacionats; i observacions o comentaris rellevants fets per l'investigador. Aquesta base de dades no només reprodueix els continguts del diccionari, sinó que inclou diferents camps interpretatius. Per aquesta raó, Syntax.dbf representa una eina de treball fonamental per a tots aquells investigadors interessats en la sintaxi diacrònica de l'espanyol.
000036482 540 __ $9 info:eu-repo/semantics/openAccess $a Tots els drets reservats. $u http://www.europeana.eu/rights/rr-f/
000036482 546 __ $a Anglès.
000036482 599 __ $a recerca
000036482 653 1_ $a Diacronia
000036482 653 1_ $a Sintaxi
000036482 653 1_ $a Lexicografia
000036482 653 1_ $a Informatització
000036482 653 1_ $a Bases de dades
000036482 653 1_ $a Diachrony
000036482 653 1_ $a Syntax
000036482 653 1_ $a Lexicography
000036482 653 1_ $a Computerization
000036482 653 1_ $a Database
000036482 655 _4 $a info:eu-repo/semantics/article
000036482 655 _4 $a info:eu-repo/semantics/publishedVersion
000036482 700 __ $a Pujol, Isabel
000036482 700 __ $a Sánchez Lancis, Carlos Eliseo
000036482 773 __ $g V. 5 n. 2 (1996) p. 153-167 $t Catalan Working Papers in Linguistics $x 1132-256X
000036482 856 41 $p 15 $s 443675 $u http://ddd.uab.cat/pub/cwpil/1132256Xv5n2/1132256Xv5n2p153.pdf
000036482 856 41 $3 Adreça alternativa $u http://www.raco.cat/index.php/CatalanWP/article/view/73973
000036482 973 __ $f 153 $l 167 $n 2 $v 5 $x 1132256Xv5n2 $y 1996
000036482 980 __ $a ARTPUB $b UAB $b CWPIL