000036483 001 __ 36483
000036483 005 __20160415101039.0
000036483 024 8_ $9 scholar $9 driver $9 artpubuab $a oai:ddd.uab.cat:36483
000036483 041 __ $a eng
000036483 100 __ $a Donati, Caterina
000036483 245 __ $a A Case Study on Head Movement Comparative Clauses
000036483 242 01 $a Un estudi basat en el cas de les oracions comparatives amb trasllat de nucli
000036483 520 3_ $a According to Chomsky (1995), movement is simply feature movement for checking and the "generalized pied-piping" which shows up in overt syntax is just due to phonological reasons. In this paper I point out that this approach cannot be right, in that the distinction between X and XP movement does exist minimally in syntax, independently from any phonological consideration. Evidence is given that comparative clauses, all other morphological and phonological conditions being equal, minimally contrast with interrogatives in that they involve head movement to CO of a Wh-element, instead of phrase movement. A brief analysis of the selectional requirements internal to the comparative construction, together with an extension to free relatives, drives to the conclusion that the two types of movement are to be distinguished on the basis of their projecting effects: features moved in head-position do project, and are thus visible from the exterior of the checking domain, while features moved in Spec position do not.
000036483 520 3_ $a Segons Chomsky (1995), l'operació de trasllat es redueix al trasllat de trets per a la seva comprovació, i el trasllat amb arrossegament generalitzat que es produeix en la sintaxi explícita es deu simplement a raons fonològiques. En aquest article assenyalo que aquest plantejament no pot ser correcte perquè: la distinció entre trasllat de SX i trasllat de X existeix realment en la sintaxi i és independent de qualsevol consideració de tipus fonològic. Es donen proves en el sentit que, donades les mateixes condicions fonològiques i morfològiques, les oracions comparatives contrasten mínimament amb les oracions interrogatives pel fet que impliquen trasllat de nucli a CO d'un element QU i no pas trasllat de projecció màxima. Una breu anàlisi dels requisits de selecció interns a la construcció comparativa, juntament amb el tractament de les oracions de relatiu sense antecedent, porta a la conclusió que cal distingir els dos tipus de trasllat d'acord amb els efectes de projecció que desencadenen: els trets que es traslladen a una posició de nucli es projecten i són, per tant, visibles des de l'exterior del domini de comprovació, perd els trets que es traslladen a una posició d'especificador ni es projecten ni són visibles.
000036483 540 __ $9 info:eu-repo/semantics/openAccess $a Tots els drets reservats. $u http://www.europeana.eu/rights/rr-f/
000036483 546 __ $a Anglès.
000036483 599 __ $a recerca
000036483 653 1_ $a Sintaxi
000036483 653 1_ $a Teoria del trasllat
000036483 653 1_ $a Oracions comparatives
000036483 653 1_ $a Oracions de relatiu sense antecedent
000036483 653 1_ $a Syntax
000036483 653 1_ $a Movement theory
000036483 653 1_ $a Comparatives
000036483 653 1_ $a Free relatives
000036483 655 _4 $a info:eu-repo/semantics/article
000036483 655 _4 $a info:eu-repo/semantics/publishedVersion
000036483 773 __ $g V. 5 n. 2 (1996) p. 169-181 $t Catalan Working Papers in Linguistics $x 1132-256X
000036483 856 41 $p 13 $s 380844 $u http://ddd.uab.cat/pub/cwpil/1132256Xv5n2/1132256Xv5n2p169.pdf
000036483 856 41 $3 Adreça alternativa $u http://www.raco.cat/index.php/CatalanWP/article/view/73974
000036483 973 __ $f 169 $l 181 $n 2 $v 5 $x 1132256Xv5n2 $y 1996
000036483 980 __ $a ARTPUB $b UAB $b CWPIL