000036484 001 __ 36484
000036484 005 __20160415101039.0
000036484 024 8_ $9 scholar $9 driver $9 artpubuab $a oai:ddd.uab.cat:36484
000036484 041 __ $a eng
000036484 100 0_ $a Marín Gálvez, Rafael $u Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Filologia Espanyola
000036484 245 __ $a Aspectual Properties of Spanish Absolute Small Clauses
000036484 242 01 $a Les propietats aspectuals de les oracions reduïdes absolutes
000036484 520 3_ $a The major aim of this paper consists in determining the aspectual constraints affecting absolute small clauses (ASCs) headed by a past participle. A detailed analysis of these constructions seems to indicate that there are enough arguments to postulate the existence of two types of ASCs: those having an NP direct internal argument (AASCs), and those in which this NP is phonetically unrealized (PASCs). The different temporal interpretation that these two types of ASCs can receive is one of the facts that most clearly support this distinction. From the analysis of the aspectual properties of ASCs, the following generalization arises: AASCs can only be formed from eventive predicates, whereas PASCs are not affected by these aspectual restrictions. Finally, an implementation in HPSG is proposed on the aspectual information necessary to capture our results.
000036484 520 3_ $a L'objectiu principal d'aquest article consisteix a intentar determinar les restriccions aspectuals que afecten les oraciones reduïdes absolutes (ORAs) el nucli de les quals és un participi. Una anàlisi detallada d'aquest tipus de construccions sembla indicar que hi ha arguments suficients per postular l'existència de dos tipus d'ORAs: aquelles que contenen un SN argument intern directe i aquelles en les quals aquest SN es troba elidit. La diferent interpretació temporal que poden rebre aquest dos tipus d'ORAs és un dels factors que més clarament incideixen en aquesta distinció. L'anàlisi de les propietats aspectuals de les ORAs també sembla incidir en la plausibilitat d'aquesta distinció. Així, les ORAs amb SN realitzat fonèticament només podran ésser constituïdes per predicats eventius, mentre que les ORAs amb SN elidit no es veuen afectades per aquestes restriccions aspectuals. Finalment, exposem una proposta d'implementació en el model HPSG de la informació aspectual necessària per copçar aquests fenòmens.
000036484 540 __ $9 info:eu-repo/semantics/openAccess $a Tots els drets reservats. $u http://www.europeana.eu/rights/rr-f/
000036484 546 __ $a Anglès.
000036484 599 __ $a recerca
000036484 653 1_ $a Oracions reduïdes absolutes
000036484 653 1_ $a Anàlisi aspectual
000036484 653 1_ $a HPSG
000036484 653 1_ $a Absolute small clauses
000036484 653 1_ $a Aspectual analysis
000036484 655 _4 $a info:eu-repo/semantics/article
000036484 655 _4 $a info:eu-repo/semantics/publishedVersion
000036484 773 __ $g V. 5 n. 2 (1996) p. 183-212 $t Catalan Working Papers in Linguistics $x 1132-256X
000036484 856 41 $p 30 $s 789320 $u http://ddd.uab.cat/pub/cwpil/1132256Xv5n2/1132256Xv5n2p183.pdf
000036484 856 41 $3 Adreça alternativa $u http://www.raco.cat/index.php/CatalanWP/article/view/73975
000036484 973 __ $f 183 $l 212 $n 2 $v 5 $x 1132256Xv5n2 $y 1996
000036484 980 __ $a ARTPUB $b UAB $b CWPIL