@article{FauraSabé:39178,
   author    = "Faura Sabé, Salvador (Universitat Autònoma de Barcelona.
           Departament de Filologia Anglesa i de Germanística)",
   title    = "<a href="/search?f=title&p=Reviews&sc=1&ln=ca">Reviews</a>",
}