@article{43,
   author    = "Universitat Autònoma de Barcelona. Departament
           d'Antropologia Social i Cultural",
   title    = "<a
           href="/search?f=title&p=Redes%20revista%20hispana%20para%20el%20an%C3%A1lisis%20de%20redes%20sociales&sc=1&ln=ca">Redes
           : revista hispana para el análisis de redes sociales</a>",
   year     = "2002",
   note     = "Descripció del recurs: 9 de setembre de 2005.",
}