@article{45,
   author    = "Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals and
           Universitat Autònoma de Barcelona and Red Iberoamericana de
           Economía Ecológica",
   title    = "<a
           href="/search?f=title&p=Revibec%20Revista%20iberoamericana%20de%20econom%C3%ADa%20ecol%C3%B3gica&sc=1&ln=ca">Revibec
           : Revista iberoamericana de economía ecológica</a>",
   year     = "2004",
   note     = "Descripcio del recurs: 24 febrer 2006.",
}