@article{47913,
   author    = "Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de
           Periodisme i de Ciències de la Comunicació",
   title    = "<a
           href="/search?f=title&p=Ruta%20revista%20universit%C3%A0ria%20de%20treballs%20acad%C3%A8mics&sc=1&ln=ca">Ruta
           : revista universitària de treballs acadèmics</a>",
   year     = "2008",
   note     = "DESCRIPCIÓ. RUTA neix el 2004 amb la intenció de
           contribuir al desenvolupament de la investigació en
           l'àmbit comunicatiu, facilitant l'entrada en el món
           professional als joves investigadors i futurs doctors
           mitjançant la difusió de les seves aportacions al
           coneixement científic. Els continguts científics
           s'emmarcaran en quatre apartats: Ciències de la
           Comunicació, Polítiques de Comunicació, Ciberperiodisme i
           Llenguatge i Comunicació Estratègica.",
}