@article{48559,
   key     = "48559",
   title    = "<a
           href="/search?f=title&p=%5BRebut%20per%20la%20compra%20d%27una%20m%C3%A0quina%20d%27escriure%20a%20%22Naval%C3%B3n%2C%20Casa%20Mexicana%20de%20Pianos%22%5D&sc=1&ln=ca">[Rebut
           per la compra d'una màquina d'escriure a "Navalón, Casa
           Mexicana de Pianos"]</a>",
   month    = "gen",
   year     = "1942",
   note     = "El rebut, a nom de Pedro Calders (dirección Madero nº
           69-511) és de 25 [pesos] per la compra d'una "máquina de
           escribir marca "Oliver", modelo 3, nº 112665"",
}