@article{48566,
   author    = "Calders, Pere and Artís i Gener, Rosa",
   title    = "<a
           href="/search?f=title&p=%5BEsborrany%20de%20testament%20i%20Rosa%20Art%C3%ADs%5D%20/&sc=1&ln=ca">[Esborrany
           de testament i Rosa Artís] /</a> Pere Calders i Rossinyol,
           Rosa Artís i Gener",
}