@article{48568,
   author    = "Calders, Pere",
   title    = "<a
           href="/search?f=title&p=Prec%20d%27atenci%C3%B3%20al%20teclista%20/&sc=1&ln=ca">Prec
           d'atenció al teclista /</a> P. C.",
   note     = "Els dos fitxer contenen lleus variacions del mateix text",
}