@article{48569,
   key     = "48569",
   title    = "<a
           href="/search?f=title&p=%5BCarta%20de%20prova%20de%20l%27ordinador%20a%20Raimon%5D&sc=1&ln=ca">[Carta
           de prova de l'ordinador a Raimon]</a>",
}