@article{48571,
   key     = "48571",
   title    = "<a
           href="/search?f=title&p=%5BInstruccions%20donades%20a%20Calders%20per%20a%20l%27%C3%BAs%20de%20l%27ordinador%20Amstrad%5D&sc=1&ln=ca">[Instruccions
           donades a Calders per a l'ús de l'ordinador Amstrad]</a>",
}