@article{48597,
   author    = "Calders, Pere",
   title    = "<a
           href="/search?f=title&p=%5BProva%20gr%C3%A0fica%20de%20dos%20logos%20o%20segells%2C%20amb%20espigues%2C%20sense%20identificar%5D&sc=1&ln=ca">[Prova
           gràfica de dos logos o segells, amb espigues, sense
           identificar]</a>",
}