@article{48598,
   author    = "Calders, Pere",
   title    = "<a
           href="/search?f=title&p=%5BProva%20gr%C3%A0fica%20d%27un%20anunci%20del%20%22Sabado..%20Deportivo%22%5D%20/&sc=1&ln=ca">[Prova
           gràfica d'un anunci del "Sabado... Deportivo"] /</a>
           Calders",
}