@article{48603,
   author    = "Calders, Pere",
   title    = "<a
           href="/search?f=title&p=%5BProves%20gr%C3%A0fiques%20de%20frases%20anunciant%20la%20inauguraci%C3%B3%20de%20las%20resid%C3%A8ncies%20dels%20%22Sres%20Kessel-Pushkar%22%5D&sc=1&ln=ca">[Proves
           gràfiques de frases anunciant la inauguració de las
           residències dels "Sres. Kessel-Pushkar"]</a>",
}