@article{48908,
   author    = "Calders, Pere",
   title    = "<a
           href="/search?f=title&p=%5B%22All%C3%B2%20que%20els%20altres%20fan%20o%20han%20fet%2C%20ja%20es%20assequible%20...%5D&sc=1&ln=ca">["Allò
           que els altres fan o han fet, ja es assequible ...]</a>",
   month    = "gen",
   year     = "1932",
   note     = "Text teòric sobre la naturalesa dels miracles i
           l'estètica",
}