@article{48910,
   author    = "Calders, Pere",
   title    = "<a
           href="/search?f=title&p=%5B%22Cal%20aclarir%20primer%20els%20conceptes%20principals%20de%20la%20discussi%C3%B3%20...%22%5D&sc=1&ln=en">["Cal
           aclarir primer els conceptes principals de la discussió
           ..."]</a>",
   note     = "Text teòric sobre l'artista",
}