@article{48911,
   author    = "Calders, Pere",
   title    = "<a
           href="/search?f=title&p=%5B%22Des%20de%20Newton%2C%20que%20va%20suggerir%20que%20els%20colors%20...%5D&sc=1&ln=ca">["Des
           de Newton, que va suggerir que els colors ...]</a>",
   note     = "Text sobre la teoria dels colors de Newton",
}