@article{bibliogràfiques:49679,
   author    = "Universitat Autònoma de Barcelona. Servei de Biblioteques
           ",
   title    = "<a
           href="/search?f=title&p=Refworks%20gestor%20de%20refer%C3%A8ncies%20bibliogr%C3%A0fiques&sc=1&ln=en">Refworks
           : gestor de referències bibliogràfiques</a>",
   year     = "2011",
   note     = "Aquesta guia no és vigent",
}