@article{5033,
   author    = "Universitat Autònoma de Barcelona. Servei de Publicacions
           and Institut de Musicologia "Josep Ricart i Matas" and Reial
           Acadèmia Catalana de Belles Arts de Sant Jordi",
   title    = "<a
           href="/search?f=title&p=Recerca%20musicol%C3%B2gica&sc=1&ln=ca">Recerca
           musicològica</a> / Institut de Musicologia Josep Ricart i
           Matas",
   year     = "1981",
   note     = "A partir del núm. 8 (1988) es modifica el nom de l'entitat
           responsable de la publicació: l'Institut de Musicologia
           Josep Ricart i Matas passa a anomenar-se Institut de
           Documentació i d'Investigació Musicològiques "Josep
           Ricart i Matas".",
}