D-dimensión en espacios no metrizables - Criado, Regino ; Tarrés, Juan
 
  • Consultes: 94
  • Descàrregues: 20

Estadístiques globals del DDD: http://serveis.uab.cat/ddd/content/estadistiques

Accessos per anys i mesos
Anys Consultes Descàrregues
   
2016
6 0
   
2015
3 3
   
2014
17 6
   
2013
27 3
   
2012
36 3
   
2011
3 3
   
2010
1 1
   
2009
1 1
Download: 51234.csv
Accessos per països i dominis
Països Consultes Descàrregues
   
Xina
34 3
   
Estats Units
29 4
   
Corea del Sud
8 0
   
Espanya
4 4
   
Colòmbia
4 4
   
França
6 0
   
Iran
2 2
   
Guatemala
4 0
   
Perú
1 1
   
Mèxic
1 1
   
Argentina
1 1
Download: 51234.csv
  • Entenem per consulta l'accés a un registre del DDD, o la descàrrega si aquesta no es fa des del registre complet.
  • Entenem per descàrrega l'accés al fitxer que conté el text complet, imatge, àudio o vídeo. En els registres que contenen més d'un fitxer se sumen conjuntament totes les descàrregues.
  • Eliminem de les estadístiques els accessos dels robots i del personal de gestió. Definim com a robots aquells ordinadors que consulten almenys un cop l'any el fitxer de robots o el servidor oai, o d'altres detectats per nosaltres. Els ordinadors de gestió són aquells que han accedit a pàgines de manteniment.
  • Per determinar les consultes per país s'usa l'API de GeoIP.