@article{5151,
   author    = "Escola Universitària d'Informàtica de Sabadell and
           Universitat Autònoma de Barcelona. Universitat Autònoma de
           Barcelona",
   title    = "<a
           href="/search?f=title&p=La%20Guia%20de%20l%27estudiant&sc=1&ln=ca">La
           Guia de l'estudiant</a> / Escola Universitària
           d'Informàtica de Sabadell",
   year     = "1991",
   note     = "Descripció feta a partir de: Curs 1997/1998, el 5 maig
           2006.",
}