@article{5165,
   author    = "Universitat Autònoma de Barcelona . Facultat de Filosofia
           i Lletres ",
   title    = "<a
           href="/search?f=title&p=La%20Guia%20de%20l%27estudiant%20/&sc=1&ln=en">La
           Guia de l'estudiant /</a> Facultat de Filosofia i Lletres",
   year     = "1988",
   note     = "Descripció basada en: Curs 1997/1998, el 9 maig 2006.",
}