@article{responsabilidad:52104,
   author    = "Caja de Ahorros El Monte",
   title    = "<a
           href="/search?f=title&p=Memoria%20de%20responsabilidad%20social%20corporativa&sc=1&ln=ca">Memoria
           de responsabilidad social corporativa</a>",
   year     = "2005",
   note     = "El 2007 es fusiona amb Caja San Fernando (Caja de Ahorros
           Provincial San Fernando de Sevilla y Jerez) per tal de
           formar Cajasol. Al juny 2010 passa a formar part de Banca
           Cívica junt amb Caja Navarra, Caja Canarias y Caja de
           Ahorros Municipal de Burgos",
}