@article{53240,
   author    = "Teixidor, Emili and Calders, Pere and Televisió de
           Catalunya",
   title    = "<a
           href="/search?f=title&p=%5BPere%20Calders%5D%20/&sc=1&ln=ca">[Pere
           Calders] /</a> [producció:] Televisió de Catalunya ;
           direcció: Emili Teixidor.",
   year     = "1992",
   note     = "Forma part del fons personal de Pere Calders",
}