@article{53525,
   author    = "Universitat Autònoma de Barcelona and Universitat de
           Girona ",
   title    = "<a
           href="/search?f=title&p=Studia%20aurea%20revista%20de%20literatura%20espa%C3%B1ola%20y%20teor%C3%ADa%20literaria%20del%20Renacimiento%20y%20Siglo%20de%20Oro&sc=1&ln=en">Studia
           aurea : revista de literatura española y teoría literaria
           del Renacimiento y Siglo de Oro</a>",
   year     = "2007",
   note     = "Descripció del recurs: 17 febrer 2010",
}