@article{53795,
   key     = "53795",
   title    = "<a
           href="/search?f=title&p=Art%20de%20la%20llum%20revista%20fotogr%C3%A0fica%20de%20Catalunya&sc=1&ln=ca">Art
           de la llum : revista fotogràfica de Catalunya</a>",
   year     = "1933",
}