@article{Científic:56285,
   author    = "Universitat Autònoma de Barcelona. Biblioteca de Ciència
           i Tecnologia and Universitat Autònoma de Barcelona. Servei
           de Biblioteques",
   title    = "<a
           href="/search?f=title&p=El%20Cient%C3%ADfic%20dibuixat&sc=1&ln=ca">El
           Científic dibuixat</a>",
   year     = "2010",
}