@article{56791,
   author    = "Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de
           Didàctica de la Llengua, de la Literatura i de les
           Ciències Socials.",
   title    = "<a
           href="/search?f=title&p=Bellaterra%20journal%20of%20teaching%20and%20learning%20language%20and%20literature&sc=1&ln=ca">Bellaterra
           journal of teaching and learning language and
           literature</a>",
   year     = "2009",
}