@article{57093,
   author    = "Godefroy, Julio and Guzmán, Cristóbal and Universitat
           Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de la
           Comunicació. and Universitat Autònoma de Barcelona.
           Departament de Comunicació Audiovisual i de Publicitat and
           Máster en Teoría y Práctica del Documental Creativo (11é
           : 2008-2009 :Bellaterra, Catalunya)",
   title    = "<a href="/search?f=title&p=El%20Rudo%20/&sc=1&ln=ca">El
           Rudo /</a> direcció i guió: Julio Godefroy ; producció:
           Cristóbal Guzmán",
   year     = "2009",
   note     = "Produit dins del Màster en Teoria i Pràctica del
           Documental Creatiu",
}