@article{58399,
   author    = "Albertí, Santiago",
   title    = "<a
           href="/search?f=title&p=Carta%20mecanografiada%20de%20Santiago%20Albert%C3%AD%20a%20Pere%20Calders&sc=1&ln=ca">Carta
           mecanografiada de Santiago Albertí a Pere Calders</a>",
   note     = "Hi ha una postdata manuscrita.",
}