@article{58403,
   author    = "Caldés Arús, Vicenç",
   title    = "<a
           href="/search?f=title&p=Carta%20mecanografiada%20de%20Vicen%C3%A7%20Cald%C3%A9s%20Ar%C3%BAs%20a%20Santiago%20Albert%C3%AD&sc=1&ln=ca">Carta
           mecanografiada de Vicenç Caldés Arús a Santiago
           Albertí</a>",
   note     = "És una còpia de l'original, que no està signada. .",
}