@article{58404,
   author    = "Caldés Arús, Vicenç",
   title    = "<a
           href="/search?f=title&p=Contracte%20entre%20Vicen%C3%A7%20Cald%C3%A9s%20Ar%C3%BAs%20i%20Santiago%20Albert%C3%AD&sc=1&ln=ca">Contracte
           entre Vicenç Caldés Arús i Santiago Albertí</a>",
   note     = "Contracte de cessió dels drets d’autor de l’obra
           Demà, a les tres de la matinada a Albertí, Editor.",
}