@article{58406,
   author    = "Caldés Arús, Vicenç",
   title    = "<a
           href="/search?f=title&p=Rebut%20de%20Vicen%C3%A7%20Cald%C3%A9s%20Ar%C3%BAs%20a%20Santiago%20Albert%C3%AD&sc=1&ln=ca">Rebut
           de Vicenç Caldés Arús a Santiago Albertí</a>",
   note     = "Primera liquidació dels drets d’autor de "Demà a les
           tres de la matinada".",
}