• Consultes: 135
  • Descàrregues: 26

Estadístiques globals del DDD: http://serveis.uab.cat/ddd/content/estadistiques

Accessos per anys i mesos
Anys Consultes Descàrregues
   
2016
18 2
   
2015
54 1
   
2014
13 3
   
2013
29 3
   
2012
13 9
   
2011
3 3
   
2010
5 5
Download: 58416.csv
Accessos per països i dominis
Països Consultes Descàrregues
   
Alemanya
50 0
   
Espanya
25 19
   
Estats Units
32 2
   
França
16 2
   
Xina
7 2
   
Itàlia
3 1
   
Índia
2 0
Download: 58416.csv
  • Entenem per consulta l'accés a un registre del DDD, o la descàrrega si aquesta no es fa des del registre complet.
  • Entenem per descàrrega l'accés al fitxer que conté el text complet, imatge, àudio o vídeo. En els registres que contenen més d'un fitxer se sumen conjuntament totes les descàrregues.
  • Eliminem de les estadístiques els accessos dels robots i del personal de gestió. Definim com a robots aquells ordinadors que consulten almenys un cop l'any el fitxer de robots o el servidor oai, o d'altres detectats per nosaltres. Els ordinadors de gestió són aquells que han accedit a pàgines de manteniment.
  • Per determinar les consultes per país s'usa l'API de GeoIP.