@article{58418,
   author    = "Perales, Lorenzo",
   title    = "<a
           href="/search?f=title&p=Carta%20mecanografiada%20de%20Lorenzo%20Perales%20a%20Ramon%20Fuster%20Rab%C3%A9s&sc=1&ln=ca">Carta
           mecanografiada de Lorenzo Perales a Ramon Fuster Rabés</a>",
   note     = "L'emissor era cap de la secció de relacions exteriors del
           Ministerio de Educación Nacional. El receptor era director
           de l'escola Tagore de Bellaterra.",
}