@article{58419,
   author    = "Calders, Pere",
   title    = "<a
           href="/search?f=title&p=Carta%20mecanografiada%20de%20Pere%20Calders%20a%20Eduard%20Rodr%C3%ADguez%20Vilaseca&sc=1&ln=ca">Carta
           mecanografiada de Pere Calders a Eduard Rodríguez
           Vilaseca</a>",
}