@article{59426,
   author    = "Calders, Pere",
   title    = "<a
           href="/search?f=title&p=Fotografia%20de%20la%20Tessa%20i%20la%20Gl%C3%B2ria%20Calders%20Art%C3%ADs&sc=1&ln=ca">Fotografia
           de la Tessa i la Glòria Calders Artís</a>",
}