@article{BibliotecadeCiènciesSocials:59638,
   author    = "Universitat Autònoma de Barcelona. Biblioteca de Ciències
           Socials and Universitat Autònoma de Barcelona. Servei de
           Biblioteques",
   title    = "<a
           href="/search?f=title&p=Biblioteca%20de%20Ci%C3%A8ncies%20Socials%2C%20Sala%20de%20Personal%20Investigador&sc=1&ln=ca">Biblioteca
           de Ciències Socials, Sala de Personal Investigador</a>",
   year     = "2015",
}