@article{BibliotecadeCiènciesSocials:60208,
   author    = "Universitat Autònoma de Barcelona. Biblioteca de Ciències
           Socials and Universitat Autònoma de Barcelona. Servei de
           Biblioteques",
   title    = "<a
           href="/search?f=title&p=Biblioteca%20de%20Ci%C3%A8ncies%20Socials%2C%20com%20cercar%20pel%C2%B7l%C3%ADcules%20cinematogr%C3%A0fiques%20i%20s%C3%A8ries%20televisives%20per%20mat%C3%A8ria&sc=1&ln=ca">Biblioteca
           de Ciències Socials, com cercar pel·lícules
           cinematogràfiques i sèries televisives per matèria</a>",
   year     = "2015",
}