@article{BibliotecadeCiènciesSocials:60663,
   author    = "Universitat Autònoma de Barcelona. Biblioteca de Ciències
           Socials and Universitat Autònoma de Barcelona. Servei de
           Biblioteques",
   title    = "<a
           href="/search?f=title&p=Biblioteca%20de%20Ci%C3%A8ncies%20Socials%2C%20classificaci%C3%B3%20del%20fons&sc=1&ln=ca">Biblioteca
           de Ciències Socials, classificació del fons</a>",
   year     = "2015",
}