@article{Unitatd'Estadístiques:60664,
   author    = "Universitat Autònoma de Barcelona. Biblioteca de Ciències
           Socials and Universitat Autònoma de Barcelona. Servei de
           Biblioteques",
   title    = "<a
           href="/search?f=title&p=Unitat%20d%27Estad%C3%ADstiques%2C%20classificaci%C3%B3%20del%20fons&sc=1&ln=ca">Unitat
           d'Estadístiques, classificació del fons</a>",
   year     = "2015",
}