@article{bibliogràfiques:60727,
   author    = "Universitat Autònoma de Barcelona. Servei de Biblioteques",
   title    = "<a
           href="/search?f=title&p=Citacions%20bibliogr%C3%A0fiques%20segons%20el%20model%20Vancouver&sc=1&ln=ca">Citacions
           bibliogràfiques segons el model Vancouver</a>",
   year     = "2015",
}