Revista de psicología del deporte - Universitat de les Illes Balears ; Universitat Autònoma de Barcelona ; Federación Española de Asociaciones de Psicología del Deporte
 
  • Consultes: 4.288
  • Descàrregues: 0

Estadístiques globals del DDD: http://serveis.uab.cat/ddd/content/estadistiques

Accessos per anys i mesos
Anys Consultes Descàrregues
   
2016
1.019 0
   
2015
2.417 0
   
2014
281 0
   
2013
262 0
   
2012
238 0
   
2011
61 0
   
2010
10 0
Download: 60797.csv
Accessos per països i dominis
Països Consultes Descàrregues
   
Espanya
1.785 0
   
Mèxic
642 0
   
Colòmbia
384 0
   
Argentina
223 0
   
Xile
221 0
   
Veneçuela
96 0
   
Perú
87 0
   
Guatemala
86 0
   
Equador
80 0
   
Estats Units
68 0
   
Alemanya
68 0
   
Altres
548 0
Download: 60797.csv
  • Entenem per consulta l'accés a un registre del DDD, o la descàrrega si aquesta no es fa des del registre complet.
  • Entenem per descàrrega l'accés al fitxer que conté el text complet, imatge, àudio o vídeo. En els registres que contenen més d'un fitxer se sumen conjuntament totes les descàrregues.
  • Eliminem de les estadístiques els accessos dels robots i del personal de gestió. Definim com a robots aquells ordinadors que consulten almenys un cop l'any el fitxer de robots o el servidor oai, o d'altres detectats per nosaltres. Els ordinadors de gestió són aquells que han accedit a pàgines de manteniment.
  • Per determinar les consultes per país s'usa l'API de GeoIP.