@article{62088,
   author    = "Carles IV, 1748-1819 rei d'Espanya, and Espanya. Monarca
           (1788-1808 : Carles IV)",
   title    = "<a
           href="/search?f=title&p=Instruccion%20que%20deber%C3%A1%20observarse%20para%20la%20entrega%20de%20los%20fondos%20a%20P%C3%B3sitos%20%C3%A1%20la%20Direccion%20de%20Provisiones%20...&sc=1&ln=ca">Instruccion
           que deberá observarse para la entrega de los fondos a
           Pósitos á la Direccion de Provisiones ...</a>",
   year     = "1799",
   note     = "Data de publicació deduïda del text",
}