@article{62091,
   author    = "Espanya and Carles IV, 1748-1819 rei d'Espanya, and
           Espanya. Monarca (1788-1808 : Carles IV)",
   title    = "<a
           href="/search?f=title&p=Num%20Provincia%20de%20escritura%20de%20imposicion%20sobre%20el%20real%20Fondo%20de%20Amortizacion%20de%20%5B...%5D%20con%20r%C3%A9ditos%20de%20tres%20por%20ciento%20%C3%A1%20favor%20de%20...&sc=1&ln=ca">Num.
           Provincia de escritura de imposicion sobre el real Fondo de
           Amortizacion de [...] con réditos de tres por ciento á
           favor de ...</a>",
   year     = "1798",
   note     = "Títol obtingut de les primeres línies del text",
}