@article{Veterinaria.:62384,
   author    = "Universitat Autònoma de Barcelona. Biblioteca de
           Veterinària and Universitat Autònoma de Barcelona. Servei
           de Biblioteques",
   title    = "<a
           href="/search?f=title&p=Biblioteca%20de%20Veterinaria%20Usuarios%20miembros%20de%20la%20Asociaci%C3%B3n%20Espa%C3%B1ola%20de%20Ciencia%20Av%C3%ADcola%20%28AECA%29&sc=1&ln=ca">Biblioteca
           de Veterinaria. Usuarios miembros de la Asociación
           Española de Ciencia Avícola (AECA)</a>",
   year     = "2015",
   note     = "Serveis que, mitjançant un conveni, s'ofereixen des de la
           Biblioteca de Veterinària als usuaris de la Asociación
           Española de Ciencia Avícola (AECA)",
}